OWASP Thailand Chapter Meeting #5/2014 (OWASP Secure Development Guideline)

06 Nov 2014 ข่าว OWASP

พบกันอีกแล้วนะครับ! งานสัมนารายเดือนครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5/2557 แล้วนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจมารวมตัวกันได้ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 - 21.00 น.

สถานที่ ห้อง CC411 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะ ICT ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท ถ้าหากว่ามาไม่ถูก คลิกที่ลิงค์ด้านล่างครับ

http://goo.gl/h0bqCo

ซึ่งทาง OWASP Thailand Chapter ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ที่ได้สนับสนุนเรื่องสถานที่จัดงานให้กับทาง OWASP Thailand Chapter ในครั้งนี้ด้วยครับ 


โดยในงานครั้งนี้มี Agenda ดังต่อไปนี้ครับ

18.00 - 18.30 น. ลงทะเบียน

18.30 - 18.45 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ผศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

18.45 - 19.00 น. คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล OWASP Thailand Chapter Leader กล่าวแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ของ OWASP Thailand Chapter พร้อมแนะนำวิทยากร

19.00 - 19.45 น. OWASP Secure Development Guideline ตอนที่ 1 (วิทยากร คุณโยธิน พรดิเรกลาภ) Senior IT Security Associate จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

19.45 - 19.50 น. พักเบรคเพื่อเตรียมเนื้อหา session ต่อไป

19.50 - 20.35 น. OWASP Secure Development Guideline ตอนที่ 2 (วิทยากร คุณโยธิน พรดิเรกลาภ) Senior IT Security Associate จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

20.35 - 21.00 น. คุณกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล กล่าวขอบคุณวิทยากร พร้อมประกาศรางวัลสำหรับผู้โชคดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากงาน Meeting ครั้งที่ 4 และ กล่าวปิดงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือทำแบบสำรวจออนไลน์

ทั้งนี้ งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

Source: https://www.facebook.com/events/969398073086984/

กลับสู่หน้าที่แล้ว

Our Sponsors

JICA